The Young Scientist Project 2 BG

ПРОЕКТ “THE YOUNG SCIENTIST PROJECT 2

МАЙ, 2021 ДО МАЙ, 2022

Перник, Враца и Монтана, България

 

Проект “The Young Scientist Projectе детски проект, ръководен и реализиран от „Вокс Туа“, сдружение с нестопанска цел, стремящо се да ангажира, образова и да дава възможност за изява на деца и младежи. Проектът е изцяло финансиран от Посолството на САЩ – София. Този проект ще се фокусира върху предоставянето на набор от интерактивни и забавни дейности на деца от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас с цел да подсили и стимулира тяхното любопитство и признателност към кариерата в науката.

Участниците в проекта ще бъдат ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас от седем училища от следните градове и села: гр. Перник, гр. Враца и гр. Монтана. Проектът ще обхване общо около 800 ученици.

Цели

How to become a science lab technician | Success at SchoolПроектът има за цел да вдъхновя деца от ранна възраст да развият страст към кариери в сферата на STEM (Наука, технологии, инженерство и математика). Посредством експериментално-ориентирани курсове, научни комплекти и YouTube видеа проектът се стреми да мотивира деца към науката и да развие умения в правенето на наблюдения, създаването на научни доклади и оценката на резултати за изпълняването на иновативни решения: основни и необходими елементи на професионалното развитие.

Участващи училища

Избрахме да работим със шест училища. Три от тях са в Община Враца, две са от Община Монтана и едно е от Община Перник. Те са съответно:

Водещият екип

Двете личности, водещи проекта, са Луис Ломели, управител на „Вокс Туа“, и гимназисти на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Луис има повече от 15 години опит в образованието и младежкото развитие из целия свят. Като доброволец за 2.5 години в Корпуса на мира той развива страст към воденето на проекти, които целят да вдъхновят деца и младеж към постигането на своя пълен потенциал и към оказването на позитивно въздействие върху своята общност. Учениците от СМГ са от 11 и 12 клас и са с множество отличия в областта на точните и хуманитарните науки и имат богат опит в сферата на просветата и образователните дейности.

Структура на проекта

1) Учениците ще водят експериментално-ориентирани курсове с продължителност два учебни часа във всеки клас.

2) В края на курса всеки ученик ще получи научен комплект, който може да бъде отнесен у дома, с пълни инструкции за изпълнението на експериментите вътре в него. Това ще създаде прекрасна възможност за участието на родителите в учебното развитие на своето дете. Всеки ученик ще разполага с материалите за изпълнението на три различни експеримента, създадени от екипа на проекта.

3) За да се стимулира устойчиво развитие на децата, „Вокс Туа“ ще създаде 10-15 оригинални видеа в You Tube с нови експериментални идеи, които децата ще могат да изпълнят у дома с подръчни материали. Всички видеа ще бъдат достъпни без заплащане. Пълни инструкции по експериментите ще могат да бъдат безплатно свалени от сайта на „Вокс Туа“.

Детайлна информация за трите дейности на проекта

„The Young Scientist Project“ 2 („Проект на младия учен“ 2) цели да вдъхнови деца в начален училищен етап да развият и разширят своя интерес в сферата на науката.

1. Първата дейност, която проектът предлага, се състои в двучасови интерактивни представяния на два експеримента, водени от лидерите на проекта – учениците от СМГ. Децата участват активно в заниманията с предоставени материали, като в процеса на изпълнение се представят опростени концепции и терминология, директно свързани с приложения материал. Трите представени експеримента са съответно:

  • „Йоден часовник“ (Физика) Classic Chemistry: Colorize Colorless Liquids with "Black" Magic, AKA the Iodine Clock Reaction « Science Experiments :: WonderHowToДецата ще се запознаят по забавен начин с прости концепции от химията. При смесването на двата разтвора се извършват няколко реакции и затова отнема време да се смени цвета на новия разтвор. Смяната на цвета е признак за протичане на химичните реакции.
  • „Плодови отпечатъци“ (Биология) – Витамин С играе важна роля в развитието на нашия организъм. Чрез този експеримент учениците ще се запознаят с неговите основни свойства чрез един от най-красивите и лесно забележими белези – промяната на цвета. Материалите, които се използват са лесно достъпни, което предоставя възможност дейността да бъде репликирана в домашни условия.
  • „Цветна кула“ (Физика) – Децата ще създадат цветна кула от течности, като ги подреждат вертикално в ред на намаляваща плътност. Експериментът е атрактивен и забавен начин да се научат фундаментални физични концепции като плътност и принципа на Архимед. Дейността се базира на опростени елементи от научния метод – хипотеза,  наблюдение и анализ.

Celebrate Fall with Fruit and Vegetable Stamp Art | JewishBoston2. Втората част на проекта се състои в раздаването на научни  комплекти, проектирани и създадени от сдружение „Вокс Туа“,  за всяко дете с 3 допълнителни експеримента. Освен всички необходими материали за тяхното изпълнение са предвидени и подробни упътвания с образователна информация. Комплектите предоставят перфектната възможност за ангажиране на родителите и създаването на забавна образователна обстановка у дома. Трите експеримента са съответно:

  • „Катапулт“ (Физика) – Благодарение на катапулта, който сами ще построите, ще имате възможност да научите интересни физически понятия и факти, докато се забавлявате с него. Накрая ще имате възможност да използвате включените топчета и да изпробвате творението си, както и да ескпериментирате с него. How to Grow Borax Crystals : 7 Steps (with Pictures) - Instructables
  • „Цветни кристали“ (Химия) – Експериментът има за цел да ви запознае по забавен начин с прости концепции от химията. В този склучай ще изследвате факторите, влияещи на разтоврите, и ще наблюдавате как веществата кристализират, получавайки като резултат интересни цветни кристали.
  • „Слайм“ (Химия) – Всяка секунда по света се случват множество различни реакции. Пример за такава реакция е правенето на слайм. С този ескперимент ще научите нещо повече за същността на природната наука, наречена химия, която се занимава с тези ката малки, но същевременно така ключови за живота ни процеси.

3. Третата и финална дейност на проекта е създаването на 10 YouTube видеа от нулата. Тази част цели устойчивото развитие на проекта, предоставяйки важни ресурси за учениците и родителите, за да продължат да надграждат знанията, придобити по първите две дейности. „Вокс Туа“ ще създаде всеки видеоклип под формата демонстрация на забавен и образователен научен експеримент, който участниците и техните родители могат да направят от вкъщи с ограничени ресурси. Видеоклиповете ще бъдат увлекателни и лесни за проследяване. “Вокс Туа“ вярва, че ученето е постоянен процес и не изискват пари, а единствено желанието на човек да се учи и да се стреми да бъде своята най-добра версия.