The Young Scientist Project BG

ПРОЕКТ “THE YOUNG SCIENTIST PROJECT”

1-ВИ ОКТОМВРИ, 2020 ДО 30-ТИ МАРТ, 2021

Община Павликени и Община Сливен, България

 

Проект “The Young Scientist Projectе детски проект, ръководен и реализиран от „Вокс Туа“, сдружение с нестопанска цел, стремящо се да ангажира, образова и да дава възможност за изява на деца и младежи. Проектът е изцяло финансиран от Посолството на САЩ – София. Този проект ще се фокусира върху предоставянето на набор от интерактивни и забавни дейности на деца от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас с цел да подсили и стимулира тяхното любопитство и признателност към кариерата в науката.

Участниците в проекта ще бъдат ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас от седем училища от следните градове и села: гр. Павликени, гр. Сливен, с. Батак, с. Бяла Черква и с. Върбовка. Проектът ще обхване общо 650-700 ученици.

Цели

Проектът има за цел да вдъхновя деца от ранна възраст да развият страст към кариери в сферата на STEM (Наука, технологии, инженерство и математика). Посредством експериментално-ориентирани курсове, научни комплекти и YouTube видеа проектът се стреми да мотивира деца към науката и да развие умения в правенето на наблюдения, създаването на научни доклади и оценката на резултати за изпълняването на иновативни решения: основни и необходими елементи на професионалното развитие.

Участващи училища

Избрахме да работим със седем училища. Пет от тях са от Община Павликени и две от Община Сливен. Те са съответно:

Водещият екип

Двете личности, водещи проекта, са Луис Ломели, управител на „Вокс Туа“, и Георги Иванов, лидер на проекта. Луис има повече от 15 години опит в образованието и младежкото развитие из целия свят. Като доброволец за 2.5 години в Корпуса на мира той развива страст към воденето на проекти, които целят да вдъхновят деца и младеж към постигането на своя пълен потенциал и към оказването на позитивно въздействие върху своята общност. Георги е ученик от 12 клас в Софийската математическа гимназия с няколкогодишен опит по международни състезания, образователни дейности и панаири в областта на науката.

Структура на проекта

1) Лидерът на проекта ще води експериментално-ориентирани курсове с продължителност два учебни часа във всеки клас.

2) В края на курса всеки ученик ще получи научен комплект, който може да бъде отнесен у дома, с пълни инструкции за изпълнението на експериментите вътре в него. Това ще създаде прекрасна възможност за участието на родителите в учебното развитие на своето дете. Всеки ученик ще разполага с материалите за изпълнението на три различни експеримента, създадени от Георги Иванов.

3) За да се стимулира устойчиво развитие на децата, „Вокс Туа“ ще създаде 10-15 оригинални видеа в You Tube с нови експериментални идеи, които децата ще могат да изпълнят у дома с подръчни материали. Всички видеа ще бъдат достъпни без заплащане. Пълни инструкции по експериментите ще могат да бъдат безплатно свалени от сайта на „Вокс Туа“.

Детайлна информация за трите дейности на проекта

„The Young Scientist Project“ („Проект на младия учен“) цели да вдъхнови деца в начален училищен етап да развият и разширят своя интерес в сферата на науката.

1. Първата дейност, която проектът предлага, се състои в двучасови интерактивни представяния на два експеримента, водени от лидера на проекта – Георги Иванов. Децата участват активно в заниманията с предоставени материали, като в процеса на изпълнение се представят опростени концепции и терминология, директно свързани с приложения материал. Двата представени експеримента са съответно:

  • „Цветна кула“ (Физика) – Децата ще създадат цветна кула от течности, като ги подреждат вертикално в ред на намаляваща плътност. Експериментът е атрактивен и забавен начин да се научат фундаментални физични концепции като плътност и принципа на Архимед. Дейността се базира на опростени елементи от научния метод – хипотеза,  наблюдение и анализ.
  • „ДНК на банан“ (Биология) – Следвайки проста процедура с битови материали, децата ще могат физически да наблюдават ДНК-то на банан. Експериментът предоставя перфектната възможност да се илюстрират биологични концепции като растителна клетка, нейната структура и ДНК-то като основна биологична единица. Материалите, които се използват са лесно достъпни, което предоставя възможност дейността да бъде репликирана в домашни условия.

2. Втората част на проекта се състои в раздаването на научни  комплекти, проектирани и създадени от сдружение „Вокс Туа“,  за всяко дете с 3 допълнителни експеримента. Освен всички необходими материали за тяхното изпълнение са предвидени и подробни упътвания с образователна информация. Комплектите предоставят перфектната възможност за ангажиране на родителите и създаването на забавна образователна обстановка у дома. Трите експеримента са съответно:

  • „Верижна реакция от пръчици“ (Физика) – Подреждането на пръчици по специфичен начин позволява създаването на „еластична“ верига, която след освобождаване образува „кинетична вълна“. По прост начин са предадени основни физични концепции като кинетична и потенциална енергия.
  • „Колонии от бактерии“ (Биология) – С предварително подготвени хранителни блюда на петри, децата могат да изследват колко бактерии се „крият“ по различни повърхности. Методът е основна практика в микробиологията и предоставя действителен досег с бъдещата работа на учен. Показателен е за принципи на хигиена и стерилност, релевантни в съвременния контекст на COVID-19.
  • „Хроматография на бонбони“ (Химия) – След проста процедура на разтваряне на боята на различни бонбони, децата могат да изследват различните елементи, които създават финалния цвят. По този начин ще научат концепции като разтворител, смес и свойствата на цветовете.

3. Третата и финална дейност на проекта е създаването на 10-15 YouTube видеа от нулата. Тази част цели устойчивото развитие на проекта, предоставяйки важни ресурси за учениците и родителите, за да продължат да надграждат знанията, придобити по първите две дейности. „Вокс Туа“ ще създаде всеки видеоклип под формата демонстрация на забавен и образователен научен експеримент, който участниците и техните родители могат да направят от вкъщи с ограничени ресурси. Видеоклиповете ще бъдат увлекателни и лесни за проследяване. “Вокс Туа“ вярва, че ученето е постоянен процес и не изискват пари, а единствено желанието на човек да се учи и да се стреми да бъде своята най-добра версия.