The Little Gardeners Project BG

“МАЛКИ ГРАДИНАРИ”

1 МАЙ, 2022 ДО НОЕМВРИ 2023

София

 

„Малки градинари“ е детски проект, ръководен и реализиран от ученици в гимназиална възраст с подкрепата на “Вокс Туа”, сдружение с нестопанска цел, стремящо се да ангажира, образова и да дава възможност за изява на деца и младежи. Проектът включва изграждане, засаждане и грижа за споделена градина. Той служили като важен образователен инструмент за най-малките (на възраст от 5 до 12 години), както и като начин за укрепване на връзките между поколенията в столичната общност. Проектът има за цел да насърчи менторската култура и да изгради умения за цял живот, да създаде здравословно отношение към храната и живота като цяло, свързвайки се с природата и прекъсвайки връзката с технологиите.

Участници в проекта ще бъдат 1000-1500 ученици от училища в и околностите на София. Целевите участници са деца от столицата поради липсата им на контакт с градини и местно земеделие, за разлика от децата от отдалечените части на България.

Цели

Проектът има за цел да създаде първата обществена градина, ръководена и управлявана от гимназисти, в полза на деца на възраст от пет до дванадесет години и тяхната общност. Ще се насърчава интерактивна учебна среда, която да научи децата на ползотворни умения за цял живот като: знания за храната и околната среда, креативност, адаптивност, емпатия, социални умения и работа в екип. Стремим се значително да увеличим участието на децата в дейности на открито като градинарството, което ще подобри техните социални умения и ментално здраве. Ще бъдат придобити основни умения и знания за отглеждане и култивиране на зеленчуци, които ще повишат осведомеността за връзката ни с храната и тялото, използването на екологично чиста храна и изменението на климата. Ще се насърчава здравословния начин на живот за цялото семейство и продължаването на българската селскостопанска традиция.

Екипът, ръководещ проекта

Двамата ръководители на проекта са Ива Радоева и Наталия Борисова – ученички от 12 клас в Софийската математическа гимназия с над четири години участие в доброволческа дейност в Българския Младежки Червен Кръст и редица самостоятелни проекта. Ръководителите на проекта са израснали въвлечени в процеса на поддържане и грижа за градина, поради роднинските им връзки извън София, и когато се запалили по градското земеделие, създали иновативни градини в собствените си домове, като са използвали пространството на прозорците и балконите. Имайки този опит, те сега са нетърпеливи да споделят радостта от градинарството с децата в София, създавайки своята визия в по-голям мащаб и пренасяйки това, което са видели в провинцията, в градския контекст на София. Шест до десет доброволци от няколко училища в града ще бъдат избрани, за да помогнат извършването на проекта. Изпълнението на проекта ще наблюдава Луис Ломели, бивш доброволец от Корпуса на мира в България и Киргизстан с над 15 години опит в образованието и младежкото развитие по света. Консултант по земеделие ще бъде Ваня Ананиева, градинар от близо 50 години.

Локацията

Локацията на проекта “Малки градинари” се намира в центъра на София на ул. „Черномен“ № 5. Собственост е на пекарна “Карамел.бг”, като преди пандемията на covid-19 мястото е било използвано от фондация Multi Kulti и е било дом на споделена градина, затворила врати през 2020 г.   Проектът “Малки градинари” цели усвояването на подобни градски пространства и продължаването на наследството на подобни зелени инициативи. 

Структурата на проекта

  1. Организиране на подготовката на пространството за градинарство, за да се превърне в многостранна и динамична учебна среда за нашите участници.
  2. Осигуряване на обучение на доброволците относно градинарството, околната среда, храната и други полезни умения, за да водят динамични обиколки за нашите „малки градинари“.
  3. Провеждане на ежедневни обиколки и градинарски дейности на групи деца от всякакви видове училища в София.
  4. Провеждане на игри и креативни занимания като част от градинарското изживяване
  5. Обучаване на нашите участници как да садят, берат реколтата и поддържат градината.
  6. Даряване на всички зеленчуци и част от плодовете на хранителни банки.
  7. Набиране на спонсори, които да допринесат с малки дарения за устойчивостта на проекта в дългосрочен план. Ще работим специално с малки предприятия, които поддържат местни продукти и малки био магазини.

Детайлна информация за дейностите

  • Основната дейност е организиране на групови образователни посещения на градината от деца и училища. Ръководителите на проекта ще водят 40-минутен урок за растежа на зеленчуците според месеца и ще дадат възможност на децата да видят как се засяват семената, полага се грижа за растенията и се прибира продукцията. Останалите 20 минути ще се съсредоточат върху игри и дейности по изкуства и занаяти. Децата ще се включат в активности като рисуване със семена и тебешири, създаване на „хотел за буболечки“,                                                           хранилки за птици и много други.
  • Втората част на проекта се състои от създаване на обучителни видео клипове за засаждане и отглеждане на зеленчуци. Тези видеоклипове ще бъдат ръководени от Ваня Ананиева и изпълнявани от ръководителите на проекта. Чрез създаването им ние се стремим да направим създаването и отглеждането на градина по-достъпно и нагледно за младото поколение, което ще осигури устойчиви ресурси за бъдещето.