Inspiring Young Minds BG

ПРОЕКТ INSPIRING YOUNG MINDS

20 МАЙ, 2019 до 26 НОЕМВРИ, 2021

София, България

Inspiring Young Minds е проект за младежко развитие, ръководен и изпълняван от Vox Tua, сдружение с нестопанска цел, което се стреми да ангажира, обучава и овластява младите хора. Проектът е изцяло финансиран от Посолството на САЩ – София. Този проект ще осигури безплатни иновативни курсове по модерни предмети на английски език с капацитет 420 ученици за 3 различни училища. Срокът на проекта е от 20 май 2019 г. до 26 юни 2020 г. Три държавни или общински училища в София са основните участници в проекта. Всяко от участващите училища може да избере седем курса, където учениците развиват своето критично мислене, английски език и менторска култура, като същевременно укрепват фундаменталните знания в интересна за тях сфера.

Образователното и интелектуалното израстване на студентите са основен приоритет на проекта Inspiring Young Minds. Всеки курс, в рамките на 18 астрономически часа за пет до шест седмици, ангажира учениците в интерактивна учебна среда. Без стреса от оценки и домашна работа, те разработват индивидуални или групови проекти, които да представят в края на курса, когато получат и Сертификат за завършване.

 

Цели

Проектът ще има успех, ако нашите ученици се завършат с по-силен индивидуален бъдещ план и по-широка гледна точка към света, подобрен английски език и усещане за екипен дух. Отвъд 2019-2020 г. се надяваме да нараснем както във фокуса, така и в обхвата, тъй като идеята е силно необходима извън текущите теми на курса и далеч отвъд София. Освен това Inspiring Young Minds има за цел да развие културата на наставничество в българските гимназии, като същевременно разгърне уменията по английски език на стотици ученици, като по този начин отвори повече възможности за кариера, като същевременно засили интереса им към саморазвитие и признание за уменията за цял живот.

 

Участващи училища

Избрахме да си партнираме с три много различни училища в София, България, с изразената цел да достигнем до колкото се може повече сегменти от гимназистите в столицата. Много сме благодарни да наречем наши партньори Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, 32-ро Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ и Професионалната гимназия по електротехника и автоматика. Нашата вяра в равенството и равните възможности движи учениците с много разнообразни история и интереси към общо бъдеще на разбиране, сътрудничество и успех.

 

Предлагани курсове

Директорът на всяко от участващите училища сам е избрал седемте курса, които преподаваме в тяхното училище, така че те да допълват формалната учебна програма и да доразвиват интересите и специалностите на учениците. 21-те курса, които Inspiring Young Minds ще преподава от май 2019 г. до юни 2020 г., са:

Международни отношения
Философия
Роботика
Уеб дизайн
Климатични промени
Комуникация и поведение на културите
Урбанизъм и архитектура
Приложна математика
Предприемачество
Журналистика и творческо писане
Дебат
Подготовка за чуждестранно кандидатстване

Някои от курсовете предизвикаха толкова голям интерес, че се повтарят през различни училища и периоди, за да се постигне максимален обхват и въздействие. Утвърден професионалист в съответната област преподава всеки курс, при който всеки ученик ще разработи индивидуален или групов проект в интерактивна учебна среда.

 

 • Урбанизъм и архитектура – 27 май – 30 юни 2019 г.
 • Уеб дизайн – 1 октомври – 29 октомври 2019 г.
 • Философия – 4 ноември – 15 декември 2019 г.
 • Роботика – 7 януари – 14 февруари 2020 г.
 • Приложна математика – 4 март – 26 март 2020 г.
 • Подготовка за чуждестранно кандидатстване за 11-ти клас – 11 май – 15 юни 2021 г.
 • Подготовка за чуждестранно кандидатстване за 10-ти клас – 13 май – 17 юни 2021 г.

Предишен курс: Приложна математика

4 март – 26 март, започва в сряда по изключение, продължава във вторник и четвъртък, от 14:20 до 15:50 часа, в стая 313

В този курс ще изучим някои от елементите на математическия анализ и диференциалното и интегрално смятане. Тъй като се предполага, че ще се преподава на гимназиални ученици, експозицията и представянето на резултатите няма да са взискателни през цялото време. Независимо от това, резултатите ще бъдат посочени в пълната им точност. Ще се придържаме към „безкрайната“ интуиция, която ръководи пионерите на темата – Нютон, Лайбниц, семейство Бернули. По този начин ще се стремим да „усетим“ защо резултатите са верни и апаратът е полезен. Като приложение, възнамеряваме да направим кратка екскурзия в диференциални уравнения и да покажем някои техники за оптимизиране на функциите на няколко променливи (и в случай на допълнителни ограничения). И накрая, ако времето ни позволява, бихме разгледали няколко исторически проблема в безкрайната оптимизация и ще представим теоретична рамка за тяхното решаване.

„Защото тъй като тъканта на Вселената е най-съвършена и е дело на най-мъдрия Създател, във Вселената не се случва нищо, в което да не се появява някакво правило за максимум или минимум.“ – Леонард Ойлер

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

Следващ курс: Предприемачество

Най-общо, предприемачеството е търсене на възможности извън контролирани ресурси. И предприемач е човек, който започва бизнес и е готов да рискува загуба, за да спечели пари. Този „начин на мислене“ да правиш бизнес и да станеш бизнесмен създаде нова икономическа култура. В този курс ще установим идеята за предприемачески начин на мислене. Ще обсъдим личностните черти на предприемача, способността да се справя с неуспех, комуникацията и уменията за изграждане на екип и уменията за решаване на проблеми.

Ще разгледаме и по-отблизо конкретни теми като: Генериране на идеи, осъществимост, оценка, маркетинг, управление, оценка на риска, правна структура, икономически принципи, обслужване на клиенти и лидерски умения. Основен акцент на курса ще бъде върху упражненията за творчество и генериране на идеи чрез игра, активно наблюдение като средство за създаване на страхотни идеи за създаване на решения за обществени потребности или проблеми и анализ на възможностите; разбиране как една идея представлява пазарна възможност.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

 

32-ро Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“

Разгледайте сайта на училището тук. Това е графика на предлаганите от нас курсове в училището:

 • Международни отношения – 27 май – 30 юни 2019 г.
 • Философия – 30 септември – 30 октомври 2019 г.
 • Роботика – 4 ноември – 15 декември 2019 г.
 • Климатични промени – 14 януари – 18 февруари 2020 г.
 • Уеб дизайн – 25 февруари – 26 март 2020 г.
 • Подготовка за чуждестранно кандидатстване за 9-ти, 10-ти и 11-ти клас – 18 октомври – 26 ноември 2022 г.
 • Подготовка за чуждестранно кандидатстване за 12-ти клас – 18 октомври – 26 ноември 2022 г.

Предишен курс: Уеб Дизайн

25 февруари – 26 март, вторник 13:30 – 16:30 часа, стая 405 

Курсът по уеб дизайн стои в пресечната точка на програмирането и дизайна. От една страна, учениците научават някои основи в дизайна – как да съчетават цветовете и да създават цветова схема, кои шрифтове да изберат, защо разстоянието между буквите и размера на шрифта имат значение и т.н. От друга страна, те се научават как да създават уеб сайт от нулата чрез писане на собствен код и по-късно използване на вече написани фрагменти от код. Комбинирайки цветния свят на дизайна и безграничното въображение с много по-строгите правила за програмиране, този курс дава възможност на всеки ученик да блесне.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

Следващ курс: Комуникация и поведение на културите

Какво е култура? Как ни обединява и как ни прави различни от другите? Каква роля има комуникацията в предаването на културата? Как общуваме на места с различни субкултури, като бизнес срещи, в училище, в скейт парка, в социалните мрежи и на парти? Това са някои от въпросите, които ще изследваме в първата част на курса, споделяйки забавни лични истории за културни различия и културен шок. Чрез ситуационни и ролеви игри ще изследваме къде стоим на културната карта и какво споделяме с хора, които не очакваме.

През втората половина на курса ще обсъдим как културите се развиват, сливат и разклоняват в контекста на глобализацията и експоненциалния технологичен напредък. В края на курса ще се опитаме да повлияем на микрокултурата, която е училищната среда, чрез координирана комуникационна кампания и да анализираме резултатите.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

 

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

Разгледайте сайта на училището тук. Това е графикът на предлаганите от нас курсове в училището:

 • Роботика – 27 май – 30 юни 2019 г.
 • Журналистика и творческо писане – 1 октомври – 31 октомври 2019 г.
 • Уеб дизайн – 4 ноември – 15 декември 2019 г.
 • Уеб дизайн  II – 7 януари – 14 февруари 2020 г.
 • Дебат – 25 февруари – 26 март 2020 г.
 • Роботика – 18 октомври – 26 ноември 2022 г.
 • Роботика – 18 октомври – 26 ноември 2022 г.

Предишен курс: Дебати

25 февруари – 26 март, вторник и четвъртък от 14:40 до 16:10 часа, стая 525 

Този курс ще запознае студентите с дебата, който е форма на публичен дискурс; това е формално директно устно състезание по аргументация между двама или повече хора по определено предложение в определено време. Учениците ще научат цялата структура на дебата и как да проведат успешен дебат. Те също така ще научат, че основните стилове на дебата се различават значително по отношение на техния формат, времетраене на изказванията, реда на изказванията и как се представят аргументите.

Защо трябва да изберете курса Дебат? Дебат предоставя опит, който допринася за когнитивните и представящите умения, които ще променят живота Ви. Освен това дебатиращите придобиват уникални образователни умения, тъй като те учат и усъвършенстват способности далеч отвъд това, което може да се научи във всяка друга обстановка. Най-малкото, дебатът помага на учениците да видят в действие силата на разгърнатите разумни обосновани аргументи и убедителни доказателства. Курсът им дава възможност да изяснят гледната си точка чрез използване на реторично красноречие. Той внушава на дебатиращите голямо усещане за увереност. Дебатът ги учи на уменията за проучване, организиране и представяне на информация по убедителен начин.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

Следващ курс: Роботика (Python)

В курса ще изучим основите на програмиране в Python. В началото ще започнем от самите основи като променливи, условия, цикли и в края на курса ще научим за типове структури от данни като списъци, кортежи, речници и т.н. След всеки урок студентите ще изпълняват прости задачи за да покажат какво са научили от предишните уроци. По време на курса студентите ще развият много странични умения за програмиране – как да търсят правилно информация, къде да намерят материали и основни компютърни знания.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляра за кандидатстване за курса. След като го попълните, го изпратете по имейл на luis@voxtua.org.

 

 

ЗА ВЪПРОСИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ МЯСТО В КОЙТО И ДА Е ОТ КУРСОВЕТЕ, ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ НА LUIS@VOXTUA.ORG.