MINORITIES MATTER PROJECT

“MINORITIES MATTER” PROJECT

ФЕВРУАРИ 2023 – МАЙ 2024

Наречен, България

Minorities Matter Project е образователен проект, създаден, ръководен и изпълняван от Йордан Цанев и наблюдаван и спонсориран от Vox Tua, сдружение с нестопанска цел, което се стреми към равенство в образованието и дава възможност на малцинствата да постигнат най-добрия си потенциал. Този проект се финансира основно от „Фондация Интелигентен растеж“. Проектът се фокусира върху предоставянето на ученици в неравностойно положение, на възраст от седем до осемнадесет години, на емпатично индивидуално менторство и адаптирани групови курсове в три основни области: компютърни науки, икономика и умения за живота.

Участници

Участниците в този проект са 22 ромски сираци от 1-ви до 11-ти клас от сиропиталището в село Наречен.

Цели

Целта на този проект е да се подобри социално-икономическата интеграция на децата от проекта на пазара на труда чрез специализирани курсове по компютърни науки, икономика и социални умения с цел те да разберат значението на висшето образование, да получат начален сертификат по програмиране и да увеличат шансовете си за намиране на по-качествена работа.

Проектът има за цел също така да даде възможност на децата в неравностойно положение да се развиват в сферата на информатиката, финансите и човешките ресурси. Чрез тези специално разработени курсове проектът ще им даде възможност да се възползват, да повишат самочувствието си и да се почувстват по-интегрирани в своята общност. Курсовете ще бъдат в областта на информатиката, включително програмиране, въведение в изкуствения интелект и уебдизайн; в областта на финансите, включително основни икономически понятия и съставяне на бюджет; и в областта на уменията за живота, като например писане на автобиография, как да се подготвим за интервю за работа и публично говорене.

Участващо сиропиталище

КСУ Гергана с. Нареченски бани, близо до Асеновград.

Екипът, който изпълнява проекта

Ръководител на проекта е Йордан Цанев, ученик в 12-и клас на Софийската математическа гимназия. Той има повече от две години опит в изпълнението на проекти за социална отговорност и в преподаването на курсове за деца. Освен това има солидна образователна подготовка в областта на икономиката и информатиката и е съосновател на Клуба по икономика/финанси в своето училище. Освен това има повече от четири години лидерски опит. Двамата ментори, които консултират и подкрепят Йордан в проекта, са Луис Ломели, директор на Vox Tua, който има повече от 18 години опит в областта на образованието и развитието на младежта по света, и Добромир Николов, опитен разработчик на компютърни науки и настоящ студент в бакалавърска степен в Софийския университет.

Структура на проекта

Основните дейности по проекта са индивидуалните менторски сесии и курсове. Сесиите се провеждат всяка втора събота.

  1. От 1 февруари до 30 март 2023 г. директорът изготви всички материали за курсовете и сесиите.
  2. От 1 април до 30 септември 2023 г: Курсове по информатика.
  3. От 1 октомври 2023 г. до 28 януари 2024 г: Курсове по икономика/финанси.
  4. От 1 март до 30 май 2024 г: курсове за придобиване на умения за живота.

По време на курса всеки ученик работи с още един партньор на компютър, предоставен от проекта. Това е чудесна възможност за децата да се научат да си сътрудничат със свои връстници, което е от решаващо значение за по-нататъшното им професионално развитие.

Подробна информация за курсовете на проекта

Компютърни науки – В този курс се изучават основни езици за програмиране като Java, CSS и HTML, за да се придобие представа за разработването на уебсайтове и за структурата на всеки сайт в интернет. След това децата се запознават с изкуствения интелект, като ChatGPT (чат бот) и Mid Journey (изкуствен интелект за създаване на изображения). С инсталирания Stable Diffusion (изкуствен интелект за създаване на изображения) на компютъра си те започват да създават персонализирани уебсайтове и разширяват досегашните си знания за програмирането. Целта на този сегмент е децата да получат сертификат за начално ниво на владеене на програмирането, което ще им позволи да си намерят по-качествена работа.

Икономика/Финанси – Този курс се фокусира върху основните икономически концепции. Започва се от концепцията за спестяване на пари, въвежда се разликата между нужди и желания и се планира бюджет. Въвеждането на тези инструменти от ранна възраст ще позволи на учениците да си създадат добри навици и да започнат на равни начала с другите хора, когато навлизат на пазара на труда.

Умения за търсене на работа – Този курс е насочен към развиване на социални и междуличностни умения, които ще бъдат полезни в професионалната им кариера. Учениците се учат как да изготвят автобиография, да си създадат имейл акаунт и как да търсят работа. По-късно те ще усвоят приложими умения, необходими за успешно интервю за работа, и ще разберат основни понятия като език на тялото, начин на обличане и договаряне на заплата. Накрая ще разгледаме темата за публичното говорене, като отново ще се спрем на езика на тялото, ясното говорене и правилното представяне на идеите.

Устойчивост на проекта

  • Осем нови компютъра: Тези компютри ще останат в сиропиталището, за да могат учениците да продължат да развиват уменията, които са придобили.
  • Настоящите участници ще бъдат насърчени да предадат новия си набор от умения на новодошлите. Те също така евентуално ще навлязат на пазара на труда и ще дадат пример на новодошлите.
  • Двама ученици от Софийската математическа гимназия ще продължат проекта с нов материал и с по-голям акцент върху подготовката на по-големите ученици за получаване на сертификат за начално ниво по програмиране.

project