ЗА НАС

Всяка идея, която се корени в социална промяна е резултат от опит и хора, които я вдъхновяват. Вокс Туа, като организация, не се появява преди 2018 година, но опита и хората, които я създават се намират още през 2011 – 2013 година, когато Луис Ломели е доброволец в Корпуса на мира в Горна Оряховица. По време на двете си години в България той е учител по английски и ръководител на проекти за ромска организация.

Комбинацията от това да бъде учител, да прилага международни проекти, фокусирани върху образование и малцинствени групи и общности, се превърна в крайъгълен камък за Луис да разбере критичната нужда от повече общностни платформи, ресурси, предизвикателства, опит и възможности за младите в България. Това би им позволило да разтеглят границите на иновацията, креативността, активизма, социалната отговорност и социално-икономическия растеж, за да бъдат колкото може по-добри, защото всеки е добър в нещо – всеки може да допринесе за доброто на обществото.

Вокс Туа е създадена в София, България през ноември 2018 година от 7 млади професионалисти, посветени на социалната промяна в младежкия сектор. Ние вярваме, че нашите различни истории, опит и гледни точки ще допринесат за силни основи, които подпомагат Вокс Туа да процъфтява и да даде добавена стойност в дългосрочен план в развитието на младежта в България и по света. Наш приоритет като основатели е да подобряваме живота на младите хора.

Мисията на Вокс Туа е да въвлича, образова, овластява, подкрепя и развива младите, за да се застъпва за равенство, качество на живот, разнообразие и социално-икономически растеж в нейните общности.

Основните ценности на Вокс Туа са: Общност, Лидерство, Автентичност, Успех, Взаимодействие и Креативност.