Инструкции и упътване

ПРОЕКТ “THE YOUNG SCIENTIST PROJECT”

 

Инструкции към Научния комплект – изтегли

Упътване „Верижна реакция от пръчици“ – изтегли

Упътване „Колонии от бактерии“ – изтегли

Упътване „Хроматография на бонбони“ – изтегли

Въпросник за ученици и родители – изтегли