Инструкции и упътване

ПРОЕКТ “THE YOUNG SCIENTIST PROJECT 2”

 

Инструкции към Научния комплект – Инструкции към Комплекта

Упътване „Катапулт“ – Инструкции „Катапулт“

Упътване „Цветни кристали“ – Инструцкии „Цветни кристали“

Упътване „Слайм“ – Инструкции „Слайм“

Въпросник за учениците – Въпросник за ученици

Въпросник за родителит – Въпорсник за родители