График на програмата

График на програмата за
„Малките градинари“
2022-2023 г


Май 2022 – Септември 2022

 • Формулиране на бизнес план, изясняване на целите и управление на логистиката
 • Набиране на средства, организиране на срещи и обсъждане на партньорства
 • Създаване на план за инвентаризация, свързване с доставчици, управление на бюджета
 • Проектиране на градината и график за засаждане

Септември 2022 – Ноември 2022

 • Закупуване на инструменти и строителни материали, разчистване на градинското пространство
 • Подреждане, изграждане на градински лехи и конструкции, подготовка на почвата
 • Обсъждане на партньорства с училища и организиране на бъдещи посещения и екскурзии
 • Популяризиране на проекта, набиране на доброволци

Ноември 2022 – Февруари 2023

 • Поддържане на градинското пространство и добавяне на саксии, лехи, висящи кошници, изграждане на решетки за увивни растения и подготвяне на пространството за вертикална градина.
 • Закупуване на семена, луковици или разсад
 • Размножаване и/или покълване на семена, предварително засаждане в саксии
 • Създаване на график за посещения, съсредоточен около засаждането – отгатване кои семена принадлежат на кое растение, рисуване и създаване на мозайки със семена, изследване на съдържанието на почвата и условията, специфични за малките растения, разграничаване между билки, ядливи и неядливи цветя и т.н. Закупуване на допълнителни материали съответно.
 • Финализиране на графика за засаждане и графика на екскурзиите, определяне на работното време на доброволците

Март 2023

 • Отваряне на градината за всички доброволци и посрещане на първите посетители
 • Подготовка на почвата за засаждане, засаждане на първите култури
 • Поддръжка на обекта – премахване на плевели, поливане, почистване, декориране
 • Подготовка на дейности за следващия цикъл на засаждане.

Април 2023 – Май 2023

 • Засаждане на нови култури и провеждане на посещения според графика, съсредоточен около засаждането.
 • Поддържане на терена – премахване на плевели, поливане, почистване, наторяване и пръскане срещу вредители при нужда.
 • Създаване на нов график за посещения, съсредоточен около прибирането на реколтата – промяната, през която преминават растенията от семена до възрастни растения, с плодове и семена, сравняване на различните етапи на растеж, игри на смесване и съпоставяне, сравняване на домашно отгледани зеленчуци и закупени от магазина, разпознаване на различни части на растенията и др.

Юни 2023 – Август 2023

 • Прибиране на реколтата от различни култури и провеждане на посещения според графика, съсредоточен около прибирането на реколтата.
 • Даряване на събраните зеленчуци, включително училищно посещение въвлечено в процеса на даряване, провеждане на лекция на тема благотворителност, хранителни банки и устойчиво хранене.
 • Поддръжка на обекта – премахване на плевели, поливане, почистване, подрязване, подкатстряне.
 • Създаване на нов график за посещения, съсредоточен около края на градинарския календар – есенни дейности на открито, рисуване с паднали листа, разпознаване на промяната, през която преминава природата, игра на бинго с многогодишни/едногодишни растения, изследване на промяната в условията и насекомите, които дъждът привлича и др.

Септември 2023 – Ноември 2023

 • Провеждане на последните посещения според графика, съсредоточен върху края на градинарския календар.
 • Подготовка на земята за зимата.
 • Окончателно почистване и поправяне на евентуални щети, подготовка за следващата година.